Skip to the content

TST gruppen - För din säkerhets skull

TST-gruppen är en säker installatör av brandlarm, en certifierad anläggarfirma av SBSC (Svensk brand- & säkerhetscertifiering). Vi har ett kvalitetssystem som omfattar rutiner för att säkerställa att lagar, krav och förordningar kring brandslarmanläggningar uppfylls.

Vi har samarbete med de ledande leverantörerna inom larmsystem. Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer. 

Tjänster:

  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Utrymningslarm
  • Trygghetslarm
  • Passagesystem
  • Kameraövervakning/CCTV
  • Överordnade system
  • Eaton Power Advantage

Kontroll

Årligen kontrollerar SBSC vårt kvalitetssystem enligt normen SBF 1008:2 vilket även innefattar att våra installerade anläggningar uppfyller dessa krav och håller hög standard.

Rutiner

En brandlarmanläggning skall förutom att projekteras, installeras och driftsättas även underhållas, skötas och besiktigas för att uppfylla kraven för gällande regler och normer

Besiktning

Leveransbesiktning och revisionsbesiktning skall utföras av besiktningsman anställd av en besiktningsfirma som uppfyller kraven enligt SBF1003-3


Alla dessa krav

Tidig upptäckt av brand och rätt insats är mycket viktigt i alla verksamheter. Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i en byggnad eller anläggning finns olika krav på brandskyddet. Kravställare kan exempelvis vara; Räddningstjänsten, Boverket, och Arbetsmiljöverket. Villkor kan även finnas vid avtal med larmcentraler och försäkringsgivare.

Att investera i automatiska brandlarmssystem är en nödvändighet för att trygga människor, egendom och miljö. TST-gruppen hjälper er reda ut vilka krav som ställs på just ert brandskydd.

Skötsel

Månads- och kvartalsprov utförs som regel av utbildade anläggningsskötare. TST-gruppen erbjuder både utbildning av anläggninsskötare samt avtal för skötsel av månads- och kvartalsproven.

Serviceavtal

TST-gruppen erbjuder serviceavtal för underhåll och/eller anläggningsskötartjänster som är flexibla och anpassningsbara efter era behov och önskemål. Serviceavtalen omfattar krav enl. gällande normer och regler.


Underhåll

Utförs av TST-gruppen och omfattar kontroll av anläggningens status samt funktioner enligt utfärdat anläggarintyg och dokumentation.

Projektering, konstruktion och konsultation

Genom bland annat våra behöriga ingenjörer på inbrott och brandlarm kan vi hjälpa ER med att göra riskanalyser och se över ert behov av investeringar av säkerhetssystem. Vi hjälper er med konsultation och råd för val av system samt konstruktionsarbete för ett anpassat säkerhetssystem efter just era behov.

Brandlarm

TST gruppen är av SBSC certifierad anläggningsfirma brandlarm enl. normen SBF 110:8.

Vi utför installationer och service av brand- och utrymningsanläggningar. Det kan vara allt från små enkla till stora kommunala system.

Vi har samarbete och är certifierad installatör för Brandlarmsystem FX-net från Schneider Electric.

Tidig upptäckt av brand och rätt insats är mycket viktigt i alla verksamheter. Att investera i automatiska brandlarmsystem är en nödvändighet för att trygga människor, egendom och miljö.

För din säkerhets skull - Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer.

Klicka här att ladda hem vår blankett "För din säkerhets skull". Klicka på loggorna nedan för att läsa mer om SBSC och vårt brandlarmsystem från Schnider Electric.

TST gruppen - För din säkerhets skull

Vi projekterar och installerar helhetslösningar inom larm & brand. Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer.