Skip to the content

Välkommen till TSTgruppen!

- Vi projekterar och installerar energieffektiva och miljövänliga helhetslösningar

Vi har ett 80-tal anställda och finns i Sandviken, Gävle, Falun och Borlänge. Sedan starten 2001 har verksamheten inom TSTgruppen utökats successivt - ett resultat av våra kunders efterfrågan. Det innebär att vi idag är heltäckande inom el-, data och fiberinstallationer, vilket även omfattar larm och kabel-TV. Med fokus på energieffektiva- och klimatsmarta lösningar ser vi till att våra kunder har säker el och rätt installationer. Vi erbjuder även installationer och service för storköks- och fastighetsmaskiner.

Våra kunder finns framförallt inom kommersiella- och privata fastigheter samt i förvaltnings-, skol- och industribyggnader. Våra tekniker arbetar gränsöverskridande, vilket gör att vi alltid optimerar utförandet i alla led, vilket i sin tur medför stora fördelar för våra kunder.

Snabba fakta

 • Privatägt, fyra delägare
 • Vi finns i Sandviken, Gävle, Falun och Borlänge
 • Vi innehar samtliga nödvändiga certifieringar och ackrediteringar
 • Kompetensutveckling sker löpande genom extern och intern utbildning samt kompetensväxling
 • TSTgruppen bildades 2001 och innehar AAA-rating och UC ackreditering
 • Antal anställda: ca 85
 • Omsättning: ca 100 milj.kr.

 

Klicka för att läsa vår verksamhetsbeskrivning

TSTgruppen AB

Huvudkontor Sandviken 

Tel (växel): 026-21 44 45
Fax: 026-21 40 99
Idrottsvägen 8
811 32 Sandviken

Filialkontor Falun

Tel: 023-100 99
Västermalmsvägen 11 B
791 77 Falun

Filialkontor Gävle

Tel: 026-21 44 45
Ersbogatan 18
802 93 Gävle

Etablering Borlänge

Tel: 0243-100 99
Hantverkargatan 14
781 71 Borlänge

Fakturaadress

TSTgruppen AB
Idrottsvägen 8
811 32 Sandviken
faktura@tstgruppen.se

 

Affärsidé

TSTgruppen projekterar och installerar tekniska miljö- och energieffektiva helhetslösningar inom el och data som genom gränsöverskridande kompetenser och hög servicegrad genererar stora mervärden för kunden. 

TSTgruppens övergripande mål är att alltid hålla en hög kvalitet på alla de tjänster och arbeten vi tillhandahåller. Servicegraden ska vara hög och anpassas efter kundens behov. 

Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustningar, produkter och material samt utföra installationer och service för energieffektiva system och kundanpassade lösningar inom el-, fiber-, data-, kabel tv-, automation-, storkök, larm och säkerhet.

 

 

Våra strategiska fokusområden

Vi har en bred kompetens och stora resurser, inom installation och service. Det gör att vi kan erbjuda breda lösningar som genererar stora fördelar för våra kunder. 
 

Våra affärsområden:

 • Entreprenader, industri och automationer
 • El-service & installation
 • Larm & säkerhet
 • Data- och fibernät, kabel-TV och CCTV
 • Storkök. Installation och service av storköksmaskiner,  fastighetsmaskiner och hushålllsmaskiner
 • Elbesiktningar och revisionsbesiktningar
 • Högspänning

Genom att arbeta efter IN-Q Ledningssystem säkerställer vi att du som kund och beställare alltid får det du efterfrågar.

Inom respektive affärsområde erbjuder vi våra kunder hög service och unik kompetens genom våra välutbildade tekniker. Gedigen branscherfarenhet, certifiering och ackreditering säkerställer att våra uppdrag alltid blir professionellt utförda.

 

 

 

 

 

Personalen - vår viktigaste resurs

Förutom ingenjörer, tekniker och montörer har vi personal inom projektledning och administrativ serviceledning.

Samtliga våra medarbetare har en bred och gedigen branscherfarenhet. För att alltid ligga i framkant, på en marknad i snabb utveckling, satsar vi stora resurser på utbildning och rekrytering. Vi genomför kontinuerligt ett utbildningsprogram som säkerställer att vi alltid levererar den bästa lösningen i varje kunduppdrag. Inte minst när det gäller miljö- och energieffektiva lösningar.

Hög servicekänsla, stor lyhördhet och ansvar är begrepp som är självklara i vårt  dagliga arbete, i syfte att alltid nå hög kundnöjdhetsgrad. Genom att arbeta efter IN-Q Ledningssystem och våra certifieringar ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 säkerställer vi att du som kund och beställare alltid får det du efterfrågar. Våra kunder är många och nöjda. Många återfinns bland kommuner, förvaltningar, landsting, bostadsbolag och industrier.

Vi arbetar även för mindre företag och privatpersoner.

 

 

 

Kärnvärden

Våra kärnvärden är kopplade till vår affärsidé och strategi - ett långsiktigt åtagande. En vägledning hur TSTgruppen ska utvecklas. 

Kvalitet

För oss handlar kvalitet om att leverera tjänster och varor som uppfyller alla våra kunders högt ställda krav. Kvalitet handlar om inlevelse, att förstå kunden, och leverera lösningar som överträffar kundens förväntningar. För att leva upp till våra högt ställda krav, påverkar vi regelbundet våra leverantörer i alla kvalitetsfrågor. Genom regelbunden information och utbildning uppgraderas metodiskt kompetensen hos våra tekniker i kvalitetsarbetet och vi utför regelbundet interna kvalitetsrevisioner med fokus på att identifiera och eliminera eventuella brister.

Miljö

Vi vill vara en föregångare inom miljöområdet. Att arbeta för att anpassa våra lösningar inom våra respektive specialområden, så att de möter framtidens krav på klimatsmarta energieffektiva lösningar. Vår personal har den nödvändigaste kunskapen att hantera samtliga, i verksamheten, förekommande miljöfrågor. Att vår personal är kunnig i miljöfrågor och följer gällande miljölagstiftning inom sitt verksamhetsområde, i den mån det ingår i TSTgruppens åtagande, är en självklarhet. Vi har högt ställda miljökrav på alla våra leverantörer. Vi gör aktivt miljöbedömningar i våra uppdrag för att därmed minska risken för påverkan på miljön eller olyckor, i enlighet med utarbetad miljöplan.

Kundfokus

Affärer handlar om möten mellan människor.  Att vara lyhörd i våra möten med kunden - lyssna och förstå kundens önskemål. Kundfokus handlar också om hög servicegrad. Att skapa en trevlig atmosfär i kombination med professionalism ger dessutom ett bättre resultat. För oss handlar det om att skapa och bibehålla goda relationer -  att alltid ha kundfokus.

Professionell

Professionell, eller trygghet. Trygghet för kunden. Vi har bred och gedigen branscherfarenhet. För att alltid ligga i framkant  satsar vi stora resurser på utbildning och rekrytering. Vi genomför kontinuerligt ett utbildningsprogram som säkerställer att vi alltid levererar den bästa lösningen i varje kunduppdrag. Inte minst när det gäller miljö- och energieffektiva lösningar. Hög servicekänsla, stor lyhördhet och ansvar är begrepp som är självklara i vårt dagliga arbete, i syfte att alltid nå hög kundnöjdhetsgrad. Att vi har de certifieringar som krävs för trygga installationer är en självklarhet.

 

 

 

Vår vision

TSTgruppen ska vara kundens första val, uppskattat för sina helhetslösningar.

Vår vision är att utveckla TSTgruppen till att bli ett av de ledande företagen inom vårt geografiska verksamhetsområde som utför installationer och service inom el-, fiber-, data-, kabel tv-, automation-, storkök, larm och säkerhet.

Med ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi finns.

För att vi internt ska bli starkare och kunna behålla men även öka vår konkurrenskraft och förtroendet på marknaden krävs att vi bygger upp långsiktiga kundrelationer, vilket vi bäst gör med hög kundservice, kvalificerade medarbetare samt genom att vi inför och tillämpar ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.

Kvalitet och miljö har alltid varit en ledstjärna för vårt företag. Men för att uppnå ett ledningssystem med enkla och klara rutiner, mallar och checklistor, som tillgodoser medarbetarnas möjligheter till bättre resultat och effektivare arbete, krävs utbildning och hög kompetens i kvalitetsledning men också i arbetsmiljö- och miljöledning. Vi ska även ta hänsyn till våra kunders nuvarande och kommande krav och önskemål, vilket kan påverka vår utveckling av verksamheten.


Grafiska element för pressbruk

Logo, vit bakgrund
.JPG | .EPS

Svart logo, vit bakgrund
.JPG | .EPS

Vit logo, transparent bakgrund
.JPG | .EPS

Grafisk manual
.PDF


TST gruppen - För din säkerhets skull

Vi projekterar och installerar helhetslösningar inom larm & brand. Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer.