Skip to the content

Auktorisation & Certifiering

Certifierad av SBSC

  • Behörig Ingenjör brandlarm
  • Anläggarfirma brandlarm
  • Behörig Ingenjör inbrottslarm
  • Anläggarfirma kamerabevakning
  • Anläggarfirma inbrottslarm larmklass 2
  • Läs mer på sbsc.se
  • Vi är certifierad användare av Schneider Electrics produkter.

 

Auktoriserad av CANT

CANT är antenn- och kabel-TV-branschens branschförening. Medlemmarna är företag som är auktoriserade installatörer på den svenska marknaden.
Läs mer>>
 

 

 

IN-Q

Genom att arbeta efter IN Q Ledningssystem säkerställer vi att du som kund och beställare alltid får det du efterfrågar. IN-Q Ledningssystem är ett branschanpassat kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på installatörernas kravdokument som i sin tur utgår från ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Genom att följa rutiner, mallar och checklistor kan vi erbjuda och leverera arbeten av jämn och hög klass.
 

ISO 9001,  ISO 14001  &  ISO 45001

Vi på TSTgruppen helt ISO-certifierade i vårt arbete med miljö-, ledning- och kvalitetssystem. Vi är mycket stolta över våra certifieringar ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001 som vi ständigt arbetar för att efterleva.
 

TST gruppen - För din säkerhets skull

Vi projekterar och installerar helhetslösningar inom larm & brand. Kontakta oss för information om hur du kan höja din säkerhet, så berättar vi mer.